Loading...

Aktiviteter och grupper

Hinriksgårdens vecka startar med ett samlat måndagsmöte, där personal tillsammans med de boende går igenom veckans aktiviteter. En del aktiviteter sker i grupp så som avslappning, personlig utveckling, samtalsgrupp, cirklar och motion. Vi åker på utflykter till olika mål efter de boendes intressen.

Individuella aktiviteter kan vara arbetsträning, städning, matlagning/bakning och möten med sin näransvariga. De boende kan även ha andra individuella aktiviteter inplanerade på sitt schema utifrån egna intressen och önskemål. Den boende är delaktig i planeringen och uppföljningen av sitt veckoschema.