Loading...

Uppföljning

Utifrån placeringsuppdraget samt den boendes behov upprättas en genomförandeplan. Denna plan beskriver mål och delmål för genomförandet av insatser och används som ett aktivt verktyg för de boende på Hinriksgården. I genomförandeplanen beskrivs vilka insatser som kan bli aktuella och vem som ansvarar för att insatserna genomförs. Även tidpunkt och innehåll för uppföljningen av insatserna planeras och dokumenteras i genomförandeplanen.

Minst var 6:e  månad träffas Hinriksgårdens personal och den boende för en uppföljning av genomförandeplanen. Syftet med uppföljningen är att inblandade parter får en avstämning av hur den boende mår, fungerar och utvecklas. Genomförandeplanen ligger till grund för dessa möten. Planen revideras vart efter den boendes behov förändras. Revideringen av genomförandeplanen påvisar klientens utvecklings- och förändringsområden både för den boende och också andra berörda parter.

Utvärdering

På Hinriksgården finns blanketter där den boende, uppdragsgivare, anhöriga med flera ger sina synpunkter på vad de tycker om Hinriksgården. Vi försöker ständigt att förbättra oss, har alltid en öppen dialog med de boende, anhöriga och placerare för att få kunskap och information som hjälper oss att kontinuerligt utveckla verksamheten.