Om Hinriksgården

Hinriksgården är en bostad med särskild service för personer över 18 år med psykiatrisk diagnos eller neuropsykiatriska funktionshinder. Hinriksgården har 12 platser, där varje boende har en egen lägenhet.

Gemensamma utrymmen i form av kök, samvarorum och personalrum finns centralt placerat på gården.

Personalen

Personalen har lång erfarenhet, bred kompetens och är grundutbildade i kognitiv beteendeterapi. Personalen har även gått utbildningen Ett självständigt liv (ESL). Personalgruppen består av föreståndare, vårdare och sjuksköterska.

Personalen erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykolog. Personal finns på plats dygnet runt.